Құпиялылық саясат

Бұл сайттың Құпиялық саясаты. Сайттың барлық пайдаланушыларына қолданылады.

Саясат мәтінінде келтірілген барлық терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі. Пайдаланушылар өздерінің жеке деректерін осы Саясатта сипатталғандай өңдеуге тікелей келісім береді. Сайтты пайдалану Пайдаланушының Саясатқа және ақпаратты өңдеудің көрсетілген шарттарына сөзсіз келісімін білдіреді.

Пайдаланушы Саясат шарттарымен келіспесе, Пайдаланушы сайтты пайдаланбауы керек.

Мазмұны:

1. Пайдаланушылардың жеке мәліметтері

2. Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеу мақсаттары

3. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеудің шарттары мен әдістері

4. Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау бойынша қабылданған шаралар

5. Дауларды шешу

6. Қосымша шарттар

1 Пайдаланушылардың жеке ақпараты

1.1. Сайт Саясатта көрсетілген мақсаттарда Пайдаланушылардың жеке деректерін, Пайдаланушыларға қатысты техникалық және басқа ақпаратты жинайды, оларға қол жеткізеді және пайдаланады.

1.2. Техникалық ақпарат жеке деректер емес. Компания Пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік беретін cookie файлдарын пайдаланады. Cookie файлдары – Пайдаланушының қай беттерге кіргені және Пайдаланушының бетте өткізген уақыты туралы ақпаратты қоса, Пайдаланушының қызметі туралы ақпаратты өңдеу үшін Компанияға қолжетімді мәтіндік файлдар. Пайдаланушы браузер параметрлерінде cookie файлдарын пайдалануды өшіре алады.

1.3. Сондай-ақ, техникалық ақпарат деп Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, Сайтты пайдалану процесінде Компанияға автоматты түрде берілетін ақпаратты білдіреді.

1.4. Пайдаланушының жеке деректері Сайтта өтінімді толтыру және Сайтты кейіннен пайдалану кезінде Пайдаланушының Компанияға беретін ақпаратты білдіреді. Қоғамға ұсынылуы қажет ақпарат ерекше түрде белгіленеді. Басқа ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.

1.5. Қоғам сондай-ақ жеке деректер субъектісі жария еткен немесе заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде жариялауға жататын деректерді өңдей алады.

1.6. Компания Пайдаланушы берген жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқықтық қабілеттілігін бағалай алмайды.

Дегенмен, Компания Пайдаланушы өзі туралы сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты береді және бұл ақпаратты жаңартып отырады деп есептейді.

2 Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеу мақсаттары

2.1. Жеке деректерді жинау кезінде Компанияның негізгі мақсаты Пайдаланушыларға ақпараттық, кеңес беру қызметтерін көрсету болып табылады.

Пайдаланушылар Компанияның жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алатынымен келіседі:

Көрсетілетін қызмет ауқымында тарапты анықтау;

Пайдаланушылардың сұранысы бойынша қызмет көрсету және тұтынушыларға қолдау көрсету;

Қызметтердің сапасын арттыру, пайдаланудың қарапайымдылығы, Сайтты дамыту және дамыту, техникалық ақауларды немесе қауіпсіздік мәселелерін жою;

Қызметтерді, мазмұнды және қызметтердің жарнамасын кеңейту және жақсарту бойынша талдау;

Пайдаланушыларды пайдаланушылардың ақпараттық қалауы негізінде қызметтер, мақсатты маркетинг, қызмет жаңартулары және жарнамалық ұсыныстар туралы ақпараттандыру;

Мақсатты жарнамалық материалдар; электрондық пошта арқылы жеке маркетингтік хабарламаларды жіберу;

Дербестендірілген деректер негізінде статистикалық және басқа да зерттеулер жүргізу.

2.2. Компания 2.1 тармағында көрсетілген мақсаттар үшін иеліктен шығарылған техникалық ақпаратты пайдаланады.

3 Пайдаланушылардың жеке ақпаратын өңдеудің шарттары мен әдістері

3.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге келісімін береді

өтініш жіберу (байланыс деректерін қамтитын кез келген жазбаша сұрау).

3.2. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу пайдаланушының жеке деректерін жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыруды, бұғаттауды, жоюды, жоюды білдіреді. деректер.

3.3. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты, оның құпиялылығы, Пайдаланушы адамдардың шектеусіз санына жалпы қолжетімділік үшін өзі туралы ақпаратты өз еркімен берген жағдайларды қоспағанда, сақталады.

3.4. Компания келесі жағдайларда Пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісті;

Аудару Пайдаланушыға Сайттың белгілі бір қызметін пайдалануы немесе Пайдаланушымен белгілі бір келісімшартты немесе келісімді орындау үшін қажет;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына беру;

Пайдаланушы Компаниямен жасалған шарттар мен келісімдердің талаптарын, осы Саясатты немесе нақты қызметтерді пайдалану шарттарын қамтитын құжаттарды бұзған жағдайларда Қоғамның немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында;

Пайдаланушының жеке мәліметтерін иеліксіздандыру арқылы өңдеу нәтижесінде анонимді статистикалық деректер алынады, зерттеу жүргізу, жұмыстарды орындау немесе Қоғам атынан қызметтерді көрсету үшін үшінші тұлғаға беріледі.

4 Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау бойынша қабылданған шаралар

4.1. Компания Пайдаланушының жеке ақпаратын рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5 Дауларды шешу

5.1. Осы Саясатпен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен, қазақстандық құқық нормаларына сәйкес шешіледі.

5.2. Дауларды шешудің сотқа дейінгі (талап қою) тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

6 Қосымша шарттар

6.1. Компания Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

6.2. Жаңа Құпиялық саясаты, егер Құпиялық саясатының жаңа басылымында өзгеше көзделмесе, ол жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.